Voor verloskundigen, gynaecologen, huisartsen, POH’s-GGZ, JGZ-professionals, kraamverzorgenden, IMH-specialisten en GGZ-professionals

Deelname: zowel online als fysiek, aanvang 13.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur)

“Zicht op depressie tijdens en na de zwangerschap, een zaak van iedereen”

Minstens 1 op de 10 vrouwen krijgt te maken met een depressie of angst tijdens of na de zwangerschap. Erover durven en kunnen spreken is van groot belang, maar voor veel vrouwen een drempel. Zorgprofessionals die (aanstaande) moeders zien in deze fase, signaleren depressieve en angstklachten ook te weinig. Terwijl professionals veel verschil zouden kunnen maken door de klachten bespreekbaar te maken en moeders toe te leiden naar laagdrempelig ondersteuning of behandeling.

Tijdens dit symposium wordt u meegenomen in de universaliteit van het ervaren van depressieve en angstklachten, de mogelijkheden om deze te signaleren als professional tijdens of na de zwangerschap en het spectrum van zorg dat nodig is om moeders zorg op maat te kunnen bieden. Ook is nadrukkelijk aandacht voor de impact van de depressie en angst op het kind en de mogelijkheden om ook voor het kind het verschil te maken.

Dit symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van het promotieonderzoek van dr. Angarath I. van der Zee – van den Berg, ‘Investing in Maternal and Infant Mental Health’, Screening for postpartum depression by Preventive Child Health Care.

Het programma vindt plaats in het Kulturhus te Borne en zal tevens worden gestreamed zodat het symposium ook online gevolgd kan worden. Meld u nu aan voor het symposium! Het symposium wordt georganiseerd door de Dr G.J. van Hoytema Stichting i.s.m. GGD Twente, en wordt mede mogelijk gemaakt door Reckitt. Accreditatie
ABSG accreditatie toegekend (3 punten), accreditatie aangevraagd bij KNOV en Kwaliteitsregister V en V.
Bij voldoende deelname kan ook voor andere doelgroepen accreditatie worden aangevraagd.

SPREKERS

LINDA CHAUDRON, MD, MS, Vice President for Medical Education Maine Medical Center, Portland Maine, USA
Perinatale depressie – een universele uitdaging: een uitwisseling van ervaringen tussen Nederland en de VS

Tijdens deze presentatie zal er digitaal verbinding worden gemaakt met dr. Linda Chaudron in Portland Maine, USA. Linda Chaudron is hoogleraar psychiatrie, kindergeneeskunde en obstetrie/gynaecologie en heeft zich gespecialiseerd in perinatale stemmings- en angststoornissen. Ze heeft vele artikelen op dit thema gepubliceerd en werkt samen met pediatrische en verloskundige zorgverleners om het signaleren van psychische klachten bij aanstaande en pas bevallen moeders te verbeteren. De presentatie zal een dialoog zijn; ervaringen met het screenen van moeders op perinatale depressie en het traject na screening zullen worden gedeeld. Uitdagingen in beide landen zullen worden vergeleken en mogelijke oplossingen en missies voor toekomstig onderzoek verkend.

CHANTAL QUISPEL, gynaecoloog i.o. Erasmus MC Rotterdam en bestuurslid Stichting Mind2Care
Kwetsbare zwangeren eerder in beeld

De Mind2Care is een online vragenlijst, doorontwikkeld tot een in de praktijk bruikbaar screen- en adviesinstrument voor zwangere vrouwen en zorgverleners. Met dit screen- en adviesinstrument wordt bij alle zwangere vrouwen gekeken naar kwetsbaarheidsfactoren zoals psychiatrische en psychosociale aandoeningen en roken, alcohol of drugsgebruik. De uitkomst na invullen levert ook meteen een advies op. Zo kan in een vroeg stadium de juiste hulp en ondersteuning geboden worden. Een aantal VSV’s in Nederland maakt inmiddels gebruik van de Mind2Care. Chantal Quispel is gynaecoloog in opleiding (Erasmus MC) en gepromoveerd op de Mind2Care. Het is haar missie om de Mind2Care een standaard onderdeel te laten zijn van de geboortezorg. Tijdens haar presentatie zal Chantal de Mind2Care verder toelichten, en tevens laten zien wat de data verzameld met de Mind2Care ons zeggen over kwetsbare zwangeren in Nederland.

ANGARATH VAN DER ZEE, jeugdarts, werkzaam als opleider onderzoek bij de NSPOH
Screenen op depressie werkt! Bespreekbaar maken maakt het verschil voor moeder en kind.

Afgelopen april promoveerde jeugdarts Angarath van der Zee aan de Universiteit Twente op haar proefschrift “Investing in Maternal and Infant Mental Health”. Met het proefschrift heeft ze onderzocht of het systematisch signaleren met behulp van een depressievragenlijst door de Jeugdgezondheidszorg helpt om de gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind te verbeteren. Ook heeft ze mogelijkheden om de signalering te richten op angstklachten onderzocht. Angarath zal uitleg geven over het vóórkomen en de gevolgen van psychische klachten in de periode tijdens en na de zwangerschap, het belang van vroege signalering en de mogelijkheden van preventie en behandeling. Ook zal ze de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek delen, en deze vertalen naar de kansen om nu het verschil te maken.

MADELEINE DE VILDER, GGZ preventiemedewerker en POG-GGZ, werkzaam bij Prezens van GGZ inGeest Haarlem
MamaKits – een succesverhaal van een laagdrempelig aanbod voor zwangere en pas bevallen vrouwen met psychische klachten

Zwangere en pas bevallen vrouwen met psychische klachten krijgen regelmatig laat of geen hulp. Er is behoefte aan een laagdrempelig aanbod voor deze doelgroep. Ruim 14 jaar geleden richtte Madeleine de Vilder (vanuit de afdeling preventie van GGZ inGeest in Haarlem) “Mamakits” op. Het aanbod van 1 tot 3 gratis gesprekken bleek een succes. Het aanbod is verspreid over de hele werkregio en zowel verwijzers (verloskundigen, kraamverzorgenden, consultatiebureaus en huisartsen) als vrouwen zelf weten MamaKits goed te vinden. In haar presentatie zal Madeleine de inhoud, geschiedenis, organisatie en succesfactoren van MamaKits toelichten. En ingaan op waarom een laagdrempelig en preventief aanbod voor deze doelgroep zo belangrijk is.

BARBARA KERKHOFS, psycholoog GGzE Eenheid Kind en Jeugd en coördinator Baby Extra
Als contact met je baby niet vanzelf gaat

Het opbouwen van een band tussen ouder en kind is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind.  Wanneer ouders zelf (tijdelijk) problemen hebben, gaat het opbouwen van deze band niet altijd vanzelf. Baby Extra richt zich op het bevorderen van het contact tussen (aanstaande) ouders en hun baby in die eerste (zo belangrijke) 1001 dagen om op die manier een veilige hechting mogelijk te maken.

SANDRA GIJZEN, jeugdarts en Coördinator Academische Werkplaats Jeugd in Twente
Ontwikkelingen binnen de Academische Werkplaats Jeugd in Twente

Het hoofddoel van de Academische Werkplaats Jeugd in Twente (AWJT) is een structurele samenwerking op te bouwen en een kennisinfrastructuur te ontwikkelen waarin praktijk en beleid enerzijds en onderwijs en wetenschap anderzijds dichter bij elkaar worden gebracht. De AWJT wil kansen bieden voor het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van effectieve interventies en goede ketensamenwerking om de zorg voor kinderen die in armoede leven of om andere redenen kwetsbaar zijn, effectiever te maken. Sandra Gijzen praat u bij over recente ontwikkelingen binnen de AWJT.

ZILLAH HOLTKAMP, GZ-psycholoog, IMH Specialist DAIMH en directeur IMH Nederland

Het symposium wordt afgesloten met een panel discussie waaraan naast de sprekers ook IMH specialist Zillah Holtkamp zal deelnemen.

DAGVOORZITTERS

INGRID VAN ZON-RABELINK, gynaecoloog MST
IRENE ZUIJDGEEST, physician assistant klinische verloskunde MST

Het symposium en de paneldiscussie zullen geleid worden door dagvoorzitters Ingrid van Zon-Rabelink (gynaecoloog MST) en Irene Zuijdgeest, physician assistant klinische verloskunde MST.

DOELSTELLINGEN

  • Deelnemers hebben kennis van het vóórkomen, gevolgen en het beloop van depressieve klachten en angstklachten tijdens en na de zwangerschap
  • Deelnemers hebben kennis van de universaliteit van psychische klachten tijdens en na de zwangerschap
  • Deelnemers weten op welke manier ze instrumenten als de EPDS en de Mind2Care kunnen inzetten om psychische klachten tijdig te signaleren
  • Deelnemers hebben kennis over het belang van een laagdrempelig aanbod voor zwangere en pas bevallen vrouwen met psychische klachten, en de factoren die zo’n aanbod tot een succes maken
  • Deelnemers hebben kennis van de mogelijkheden die een aanbod als BabyExtra biedt om de interactie van moeder en kind te verbeteren
  • Deelnemers hebben zicht op welke professionals er zorg leveren in deze periode en welke samenwerking nodig is om de moeders een goed zorgpad te bieden