Angarath van der Zee heeft na de afronding van haar artsexamen in 2001 vele jaren in de jeugdgezondheidszorg gewerkt. Als jeugdarts zag ze kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, was verbonden aan basis- en voortgezet onderwijs scholen en speciaal onderwijs, en nam deel aan diverse zorgnetwerken. Ook droeg ze bij aan de uitwerking van nieuwe ontwikkelingen in de uitvoering van de JGZ. Sinds 2011 werkte ze aan haar proefschrift bij de Universiteit Twente, afdeling Health Technology and Services Research (HTSR), en combineerde het promotietraject met haar werk als jeugdarts bij GGD Twente. Haar onderzoeksproject is onderdeel van de Academische Werkplaats Jeugd in Twente (awjtwente.nl), gericht op het verbeteren van zorg voor kwetsbare kinderen. Ze heeft samengewerkt met het Trimbos aan de realisatie van een e-learning voor het signaleren van PPD, en is namens de AWJT partner in het project ‘depressiepreventie bij aankomende en pas bevallen moeders’, geleid door GGD-GHOR. Sinds 2021 is Angarath als opleider werkzaam bij de Netherlands School of Public Health (NSPOH) waar ze postdoctoraal onderwijs geeft aan artsen in opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid, bedrijfs- of verzekeringsarts, en hen begeleidt bij hun wetenschappelijk onderzoek.